උසස් තත්ත්වයේ තනි හෝ ද්විත්ව ෆ්ලැන්ජ් ට්‍රැක් රෝලර් නිෂ්පාදකයින් සහ සැපයුම්කරුවන් |XINGMAO

තනි හෝ ද්විත්ව ෆ්ලැන්ජ් ට්‍රැක් රෝලර්

කෙටි විස්තරය:

තනි හෝ ද්විත්ව ෆ්ලැන්ජ් ට්‍රැක් රෝලරය ටොන් 1.5-55 ක්‍රෝලර් හිටපු කැවේටර් සහ විශේෂ යන්ත්‍රෝපකරණ සඳහා සුදුසු ය;

බයිකොනිකල් මුද්‍රාව සහ ජීවිත කාලය ලිහිසි කිරීමේ සැලසුම මඟින් දරණ රෝදයට ඕනෑම තත්ත්‍වයක දීර්ග ආයු කාලයක් සහ පරිපුර්ණ උපයෝගීතාවයක් ලබා දෙයි;

ෆයිබර් ධාරා අභ්‍යන්තර ද්‍රව්‍යවල විශිෂ්ට බෙදාහැරීමේ ව්‍යුහයක් සහිත උණුසුම් වාත්තු ප්‍රතිකාරයකින් නිෂ්පාදනය කරන ලද රෝලර් කවචය;

ප්‍රති-ඉරිතැලීම් ආචරණය සහිත අවකල හෝ ආහාර නිවාදැමීමේ තාප පිරියම් කිරීම;

ආකෘති ලැයිස්තුව

 

කොමට්සු (කැණීම්කරු)

PC15 PC20 PC30 PC40-5 PC40-7 PC55 PC60-5
PC60-7 PC71 PC75 PC78 PC100 PC120 PC150
PC200 PC220 PC300 PC400 PC650    
 

HITCHI

EX15 ZX30 ZX55 EX40 EX55 EX60 EX70
EX75 EX100 EX110 EX120 EX150 EX200-1 EX200-2
EX200-3 EX200-5 EX220 EX300 ZX330 EX400 ZX870
 

කැටපිලර් (කැණීම් යන්ත්‍රය)

E306 E307 E70B E120 E312 E200B E320C
E320D E324 E325 E329 E330 E330C E330D
E345 E349 E345        
 

සුමිතොමෝ

SH60 SH75 SH100 SH120 SH220 SH240 SH280
SH350 SH450 LS2650 LS2800      
 

කොබෙල්කෝ

SK04 SK07 SK09 SK12 SK14 SK40 SK60
SK75 SK100 SK120 SK200 SK200-8 SK210 SK220
SK230 SK260 SK350 SK460      
 

VOLVO

EC15 EC20 EC55 EC60 EC140 EC160 EC180
EC210 EC240 EC290 EC360 EC450    
 

DAEWOO

DH035 DH55 DH60-7 DH150 DH220 DH225 DH280
DH300 EC320 EC460        
 

HYUNDAI

R55 R60-5 R60-7 R80-7 R110 R130 R150
R200 R210 R220 R225 රුපියල් 250 R290 R320
R335 R345          
 

කොමට්සු (බුල්ඩෝසර්)

D20 D30 D31 D40 D41 D45 D50
D53 D55 D57 D60 D61 D65 D80
D85 D155          
 

කැටපිලර් (කැණීම් යන්ත්‍රය)

D3B D3C D3D D4C D4D D4E D5
D5H D6C D6D D6H D6R D7E D7G
D8K D8N          


නිෂ්පාදන විස්තර

-->

නිෂ්පාදන ටැග්


  • කලින්:
  • ඊළඟ:

  • නිෂ්පාදන කාණ්ඩ